Wise Coins (z angielskiego Dukaty Mądrości)

Odzwierciedlają wartość mądrej rady, opartej na praktycznym doświadczeniu uznanych przedsiębiorców. Wiedza pochodząca od praktyka biznesu jest nieoceniona. Dlatego w procesie uzyskiwania porad przez młodych przedsiębiorców za podzielenie się swoją mądrością ekspertom przyznawane są Dukaty Mądrości, jako wyraz wdzięczności i podkreślenie aktu tworzenia wartości dodanej.

W Poradni Przedsiębiorcy zachodzi szalenie istotny proces: korzystając ze zbiorowej mądrości ekspertów młodzi przedsiębiorcy są edukowani jak skuteczniej rozwijać swoje firmy. Dzięki tej mądrości rosną one szybciej, przyczyniając się do ogólnej prosperity. To także korzyść dla państwa i gospodarki kraju, oznacza wzrost obrotów, tym samym wartości rynkowej, zatem w dużej skali wszyscy zyskują. Proces zwiększania obrotu gospodarczego jest równoznaczny ze wzrostem wartości pieniądza, obniża inflację (deflacja), stąd symboliczne nawiązanie do dukata. Świadomy rząd powinien silnie wspierać tę inicjatywę.

W Poradni Przedsiębiorcy wartość dodana powstaje w wyniku koncentracji i ukierunkowania zasobów mądrości doświadczonych przedsiębiorców, które wcześniej były rozproszone, przez to nieznacznie wykorzystane.

Tak zgodnie z naturalnymi prawami ekonomii tworzą się Dukaty Mądrości (Wise Coins)